วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องกล้าและเปิดใจยอมรับ

ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องกล้า และเปิดใจยอมรับ

หลายครั้งที่ต้องตัดสินใจ ทำบางสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่าง ทำลายความคุ้นเคย ที่จะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นมา

แม้จะเป็นนิสัยของหลายคน ที่รักสนุก ชอบความสบาย และไม่ทำงานหนีก แต่สิ่งเหล่านั้น มันบั่นทอนหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะมนุษย์ เกิดมามีอวัยวะ 32 ครบ อวัยวะที่มีไว้เพื่อทำงาน และสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา สร้างขึ้นมาให้ใช้ แต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ รักความสุข ความสบาย อวัยวะ เหล่านั้นๆ ก็จะค่อยๆ ฝ่อลง....

สำหรับคนที่ไม่ค่อยลงมือทำมาหากิน ไม่กล้าที่จะทำอะไร บางครั้งก็จะต้องใช้เวลา เพื่อกดดัน เปลี่ยนพฤติกรรม ให้เกิดความกล้าหาญ ที่จะลุกขึ้นมา..ทำ

เมื่อหลายสิ่ง มันถึงที่สุด สุดๆแบบจะหมดเนื้อหมดตัว ไปไม่ไหว ไปไม่ได้แล้ว นั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น