วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ใช้ชีวิตให้มากขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น..

กินน้อยลงและเคี้ยวให้นานขึ้น..
ขี่น้อยลง และวิ่งให้มากขึ้น..
ขับน้อยลงและเดินให้มากขึ้น.
พูดน้อยลง และทำงานมากขึ้น..
นั่งน้อยลง และเคลื่อนไหวให้มากขึ้น..
เฉื่อยเฉื่อยน้อยลง และคิดมากขึ้น..
วิตกน้อยลงและหัวเราะมากขึ้น..
บ่นน้อยลง และยิ้มมากขึ้น..
เกลียดน้อยลง.และรักมากขึ้น..
เอ้อระเหยน้อยลง และใช้ชีวิตให้มากขึ้น.

ไม่มีประโยชน์ที่จะโทษกระจกเงา..
ถ้าหากหน้าคุณเองบิดเบี้ยว..

จากหนังสือ The Better for smarter life.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น