วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

การทำอะไรใหม่ๆต้องอาศัยความตั้งใจอย่างสูง..

การทำอะไรใหม่ๆ ต้องอาศัยความตั้งใจอย่างสูง..

คนเรา มีความเคยชิน ติดตัวมาจนเป็นสันดาน.. การเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องยากมากๆ..

เมื่อมีคนชี้ข้อบกพร่อง ข้อเสียของพฤติกรรมเดิมๆ แน่นอน เค้าก็มีความตั้งใจ "เปลี่ยนแปลง"

ตอนแรก ตั้งใจสูง พอเวลาผ่านไป ไม่นาน.. ก็เหมือนเดิม..

ดังนั้น ต้องหาวิธีกระตุ้นเตือนตนเอง ให้ ทำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นซะ...

ต้องใช้ความตั้งใจอย่างสูงจริงๆ กับการเปลี่ยนแปลง....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น