วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชีวิตเพื่อเงิน หรือ เพื่อความสุข

ชีวิตเพื่อเงิน หรือ เพื่อความสุข

คำถามง่ายๆ "เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร"
หลายคน ให้คำตอบมากมาย
หลายคำตอบ ฟังแล้ว มันหมายความถึง "ความสุข"

มีชีวิตเพื่อความสุข ??
แล้วความสุขของแต่ละคน คืออะไร
..คำตอบของหลายคน คือ มีเงิน...
เพราะเงิน ใช้ซื้อความสุข ซื้อสิ่งของที่ต้องการได้

ังนั้น ผู้คนจึงต้องการมีเงิน หาเงินให้ได้มากๆ เพื่อความสุข

แต่หลายชีวิตก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น คนที่มีเงินมากมาย ก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไป
.. มีความทุกข์ เพราะเงิน ก็มีตั้งเยอะ
... เมื่อคน มีกิเลส ทำให้อยากได้ อยากมี อยากแสวงหา
เมือไม่ได้สมดังใจหวัง ก็เกิดความทุกข์มากมาย

"อ้าว ไหนบอกว่า มีชีวิตเพื่อความสุข แล้วมันสุขตรงไหนกันล่ะ"

ความสุข ในความคิด ความหมายของแต่ละคน มันคงไม่เหมือนกันมั้ง
..บางคน มีเหล้า กับแกล้มเต็มโต๊ะ แค่นี้ก็มีความสุข
..บางคน แค่ทำให้ลูก เสีย มีรอยยิ้ม ได้อยู่ด้วยกันทุกวัน แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ..บางคน แค่ได้ไปปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว

กับคำถาม ชีวิต อยู่เพื่ออะไร..
..ก็คงอยู่เพื่อ ทำตามเป้าหมาย ความต้องการของแต่ละคนให้สำเร็จล่ะมั้ง...
ถ้าทำได้ ก็มีความสุข ถ้าทำไม่ได้ ก็ทุกข์..
อันนี้ คงเป็นความหมายที่ค้นพบได้ ณ ที่แห่งนี้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น