วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความคิด (มาก) กำลังทำลายหลายๆสิ่ง..

เมื่อความคิด (มาก) กำลังจะทำลายหลายๆสิ่ง...
..การเป็นคนคิดมาก คิดรอบคอบ เป็นสิ่งที่ดี แต่ อะไรที่มากเกินไป หรือ น้อยเกินไป.. ย่อมเสียสมดุล...

หลายครั้ง ที่ความคิดมาก ทำให้เกิด เรื่องที่ยุ่งยาก มากกว่าเดิม..

ความคิดมาก หลายครั้ง ทำให้เรื่องเล็ก กลายเป็น เรื่องใหญ่ เรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น