วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

แค่ ชีวิตที่มีหลักยึดเท่านั้น

หากไม่มีหลัก ไม่ลงมือทำอะไร ชีวิตก็เหมือนจะล่องลอยไปวันๆ
..งานที่คิดว่า น่าจะทำสำเร็จ ก็ไม่สำเร็จ
.. หากไม่มีหลักยึด วันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆ

ในช่วงเวลาที่เท่ากัน..
.. คนหนึ่ง ทำงานได้หลายชิ้น
..ส่วนอีกคน มีแต่ความว่าง ไม่ได้หยิบจับอะไรสักอย่างเลย

เพียงแค่ ชีวิตที่มีหลักยึดเท่านั้น
.. ความหมาย และคุณค่าของแต่ละคน ก็ต่างกันชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น