วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความพอดี กับการทำงาน


ในบางครั้งบางคราว ชีวิตก็มีการยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
..การที่เถรตรง เข้มงวดมากเกินไป ก็ไม่ดี
กดดัน และซีเรียสเปล่าๆ

ในเวลาที่ต้องทำงาน
..การวางแผน เตรียมการ เป็นเรื่องที่ดี
.. แต่การทำงาน อย่างเคร่งเครียด ขาดการวางแผน ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการทำงาน
.. ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี เช่นกัน
ดังนั้น ความพอดีพอดี เป็นจุดลงตัวที่ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น