วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”ประจำปี ๒๕๕๙ (12–13 มี.ค.)

กำหนดการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ 12 – 13 มี.ค. นี้ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
ที่มา http://www.roiettv.com/schedule-of-boun-pha-vet-roiet-2016-event/

กำหนดการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย
————————————————————-
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๘.๐๐ น. – การแสดง แสง สี เสียง (รอบสื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป)

————————————————————–
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
พิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย สีขาว)
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ประธานเดินทางถึงบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖
– ประกอบพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖   / พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เวลา ๑๐.๑๐ น. – ประธานเดินทางถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง / ประกอบพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

พิธีทักษิณานุประทาน ณ บริเวณลานพระพุทโธดม (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย สีขาว)
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี ณ บริเวณลานพระพุทโธดม
– ประธานประกอบพิธีทักษิณานุประทาน ทอดผ้าบังสุกุล จำนวน ๙ ชุด
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน
– ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
กิจกรรม “อิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นในสวน” และ ชมการแสดงศิลปินคืนถิ่นบ้านเฮา ณ บริเวณลานด้านหลังเวทีกลาง ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น)
เวลา ๑๐.๐๐ น. – การสาธิตทำขนมจีน (ข้าวปุ้น) ข้าวโป่ง และข้าวต้มมัด  จัดนิทรรศการข้าวปุ้นสะอาด รสชาติอร่อย
– เริ่มบริการข้าวปุ้นฟรี
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วม กิจกรรม “อิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน”
– ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรให้กับร้านข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย
พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน (การแต่งกาย : – ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน
แต่งกายชุดเจ้าเมืองโบราณ ผู้ร่วมขบวนแห่ ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว)
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ผู้ร่วมขบวนแห่ ข้าราชการ เหล่ากาชาดพ่อค้าประชาชนนักเรียน
นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดบึงพระลานชัยเวลา ๑๗.๐๐ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี เดินทางถึง บริเวณพิธี\

ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานขึ้นจาก มณฑลพิธีกลางน้ำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เดินร่วมขบวน
แห่เคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนรอบบึงพลาญชัย ไปสิ้นสุด ณ บริเวณท่าน้ำหน้าบึงพลาญชัย (บริเวณต้นก้ามปูด้านข้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖)
 ประธานในพิธี อัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานลงจากรถบุษบก ขึ้นประดิษฐานบนเรือและนั่งบนเรือพร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เคลื่อนขบวนแห่ทางเรือไปสิ้นสุด ณ สะพานวรรณศิลป์
 ประธานในพิธี อัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานขึ้นจากเรือ เดินข้ามสะพานวรรณศิลป์เข้าสู่บริเวณลานพระพุทโธดมณ เกาะกลางบึงพลาญชัย ประกอบพิธีประดิษฐานพระอุปคุต พระราชทานขึ้นบนหอ เสร็จพิธี
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ เข้าสู่เวทีเปิดงาน ณ บริเวณเวทีหน้าบึงพลาญชัย  /พิธีเปิดงาน
เวลา ๑๘.๔๕ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี ขึ้นบนเวทีเปิดงาน
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
– ประธานในพิธี มอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
– ประธานในพิธี มอบสัญญายืมโค กระบือ จำนวน ๕ชุด
– ประธานในพิธี มอบสัตสดกมหาทาน จำนวน ๕ ชุด
– ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
– ประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัย เปิดงาน
– ประธานในพิธี นั่ง ณ ที่รับรอง /ชมขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์
เวลา ๑๙.๑๕ น. – ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ พร้อมกัน ณ จุดที่กำหนด
เวลา ๑๙.๒๐ น. – ขบวนที่ ๑ เคลื่อนผ่านหน้าเวทีเปิดงานตามด้วยต่าง ๆ
๑. ขบวนมิ่งมงคลพระอุปคุต
๒. ขบวนกัณฑ์กัณฑ์ทศพร
๓. ขบวนกัณฑ์กัณฑ์หิมพาน
๔. ขบวนกัณฑ์ทานกัณฑ์
๕. ขบวนกัณฑ์วนประเวสน์

๖. ขบวนกัณฑ์ชูชก
๗. ขบวนกัณฑ์จุลพน
๘. ขบวนกัณฑ์มหาพน
๙. ขบวนกัณฑ์กุมาร
๑๐. ขบวนกัณฑ์มัทรี
๑๑. ขบวนกัณฑ์สักบรรพ
๑๒. ขบวนกัณฑ์มหาราช
๑๓. ขบวนกัณฑ์ฉกษัตริย์
๑๔. ขบวนกัณฑ์นครกัณฑ์
๑๕. ขบวนมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  /ชมการแสดง แสง สี เสียง
เวลา ๒๐.๒๕ น. – ขบวนแห่ทุกขบวนเตรียมพร้อม ณ จุดที่กำหนดเพื่อร่วมการแสดง  แสง สี เสียง ร่วมกับบริษัทพีค – ไอเดีย จำกัด
เวลา ๒๐.๓๐ น. – เริ่มการแสดงแสง สี เสียง
องค์ที่ ๑ ผญา… ก้องกังวานตำนานแห่งศรัทธา
องค์ที่ ๒ มิ่งมงคล “พระอุปคุต”
องค์ที่ ๓ ปรากฏคุณค่า “บุญผะเหวด”
องค์ที่ ๔ มูลเหตุ…แห่งมหาทาน
องค์ที่ ๕ ครรลอง…. แห่งความเสียสละ
องค์ที่ ๖ อนุโมทนา…ในมหาทาน
องค์ที่ ๗ อัศจรรย์…. ฝนโบกขพรรษ
องค์ที่ ๘ เกริกอลังการ…มหาทานบารมี
องค์ที่ ๙ หลอมศรัทธา…ประเพณี “บุญผะเหวด”
เวลา ๒๑.๓๐ น. – จบการแสดง แสง สี เสียง

———————————————————————————————————————-
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
พิธีแห่ข้าวพันก้อน และพิธีสงฆ์ (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)
พิธีแห่ข้าวพันก้อน
เวลา ๐๔.๓๐ น. – พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน สื่อมวลชน
พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเทศน์มหาชาติ ลานพระพุทโธดม
เวลา ๐๔.๕๐ น. – ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ประธานในพิธี ร่วมแห่ข้าวพันก้อนกับพุทธศาสนิกชนรอบ
ลานพระพุทโธดม ๓ รอบ
– ประธานในพิธี กลับเข้านั่ง ณ ที่รับรอง

พิธีเทศน์สังกาด
เวลา ๐๕.๓๐ น. – นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนธรรมาสน์เพื่อเทศน์สังกาด
พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๐๖.๒๐ น. – พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ประธานในพิธี ร่วมทำบุญตักบาตรกับพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนพิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณพิธีเทศน์มหาชาติ ลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย พิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ (สีดอกอินทนิน)) (ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.)
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ (ขบวนแรก) เคลื่อนออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังปะรำพิธีรับกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ณ บริเวณเวทีหน้าบึงพลาญชัย
– ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ร่วมขบวนแห่ร่วมถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน
พิธีมอบโค กระบือ และมอบสัตสดกมหาทาน
เวลา ๐๙.๓๙ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีมอบสัตสดกมหาทาน จำนวน ๙๖ ชุด และมอบโค กระบือ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
– เสร็จพิธี –
พิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานกลับ (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ)
เวลา ๑๗.๓๐ น. – รถบุษบก ขบวนแห่ และผู้ร่วมขบวน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เทศน์มหาชาติ ลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
– ประธานในพิธี ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานลงจากหอ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เคลื่อนขบวนออกจากเกาะกลางบึงพลาญชัย ไปตามถนนรอบบึงพลาญชัย ถึงบริเวณท่าน้ำหน้าวัดบึงพระลานชัย
– ประธานในพิธี ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานลงจากรถบุษบก ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีกลางน้ำ
– เสร็จพิธี เดินทางกลับ-
————————

อี๊ฟ กัญธนา   รายงาน

ที่มา http://www.roiettv.com/schedule-of-boun-pha-vet-roiet-2016-event/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น