วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การเตรียมข้อมูลนำเสนองาน เพื่อให้ได้ผลโดนใจคนว่าจ้าง

การเตรียมข้อมูลนำเสนองาน เพื่อให้ได้ผลโดนใจคนว่าจ้าง

มีฟรีแลนซ์เกิดขึ้นจำนวนมาก เพราะความคล่องตัว และตลาดงานมีมากขึ้น
.. หลายหน่วยงาน องค์กร มีบุคลากรที่ไม่สามารถทำงานได้ทุกอย่าง
.. เพราะเรียนรู้มาต่างกัน มีประสบการณ์ต่างกัน..
..
เมื่อความต้องการ และเป้าหมายของงาน มีมากขึ้น จึงต้องมีการหา คนที่สามารถทำงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเข้ามา
.. บางงาน เป็นงานในระยะสั้น จึงต้องการฟรีแลนซ์
การจ้างฟรีแลนซ์ สะดวกกว่า ให้ทำงานเป็นชิ้นๆไป ไม่ต้องมีเงินเดือน เพื่อว่าจ้างให้ทำงานในระยะยาว
..จึงไม่ต้องจัดสวัสดิการ และต้องดูแล เหมือนพนักงานประจำ

..มีฟรีแลนซ์จำนวนมาก ที่ตั้งใจทำงาน
.ต้องการให้ผู้ว่าจ้าง เกิดความประทับใจ มีการว่าจ้างซ้ำอีก
..เหตุที่ฟรีแลนซ์ต้องทุ่มเททำงานมากเป็นพิเศษ  ทำเต็มที่ หลายคนดูเหมือนจะทุ่มเททำงานมากกว่า พนักงานประจำ
.. ก็เพราะ ผู้ว่าจ้าง สามารถ ยกเลิกการจ้างฟรีแลนซ์ได้ ไม่ว่าจ้างให้ทำงานต่อก็ได้

แต่พนักงานประจำ จะอู้งานยังไงก็ได้

สำหรับการเตรียมข้อมูลการนำเสนองานให้โดนใจ ของเหล่าฟรีแลนซ์
จะเตรียมข้อมูลทุกอย่างที่จะทำ รวบรวมเรียบเรียง เพื่อให้เข้าใจง่าย และให้เป็นไปตามเป้าหมายของงานชิ้นนั้นๆ
.. ตั้งแต่เริ่มต้นชิ้นงานนั้นๆ จะเริ่มทำอย่างไร แล้วจะไปถึงเป้าหมายของการทำงานได้อย่างไร

มีการทบทวน เตรียมการ ตรวจสอบให้รอบคอบ..
.. ยึดเป้าหมายของงานเป็นหลัก..
.. ถ้าพนักงานประจำ ทำงานแบบฟรีแลนซ์บ้าง
หน่วยงาน องค์กรนั้น คงเจริญเติบโต ก้าวหน้าแน่นอน

การนำเสนองานที่ดีควรทำเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางโครงร่างความคิด ต่อไปจัดทำรายละเอียดเนื้อหาและจัดทำเป็นสไลด์ ซึ่งจะทำให้ไปได้อย่างรวดเร็ว
..นี่คือ การเรียงลำดับความคิด ให้เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย..

ตัวอย่างเช่น ถ้าได้รับงานให้สอนเด็กเล็ก หัดปั่นจักรยาน
คุณจะวางแผนทำงานนี้ยังไง..

ถ้าคิดไปถึงตอนที่คุณหัดปั่นจักรยานครั้งแรก จนถึงตอนที่คุณปั่นจักรยานได้
คุณจะวางแผนสอนเด็กเล็กอย่างไร
ถ้ามองเห็นภาพชัด เข้าใจในตัวงาน
คุณก็วางแผนได้ไม่ยาก

ก่อนอื่นคุณจะต้องเข้าใจในตัวงาน เนื้อหาของงานก่อนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น