วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความอิจฉา ไม่มีสิ้นสุด

ความอิจฉา ไม่มีสิ้นสุด

สำหรับหลายคน การที่ได้เห็นคนอื่น เพื่อนบ้าน ดีกว่าตน ความอิจฉาริษยาจึงเกิดขึ้น
.. ไม่มีใครอยากเห็นคนอื่น ดี เด่น สวยกว่าตัวเองหรอก

ในคำพูดที่มีความหวังดี ก็ซ่อนอารมณ์ร้าย คำอิจฉา คำแขวะ มาด้วย

ความอิจฉา ไม่มีที่สิ้นสุด
ความอิจฉา ที่ถูกส่งผ่าน ทำให้คนได้รับ รู้สึกไม่ดี
และอาจจะส่งต่อ สะสมความร้าย เอาไปทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นๆต่อไปอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น