วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จากเครือข่าย เพื่อนหนังสือ สู่ มูลนิธีเพื่อนหนังสือ

จากเครือข่าย เพื่อนหนังสือ สู่ มูลนิธีเพื่อนหนังสือ

.. การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ ต้องอาศัยใจ เป็นหลัก ...
.. หลายกิจกรรมที่ดีๆ ค่อยๆ เงียบหายไปตามกาลเวลา เพราะได้ทำตามเป้าหมายสำเร็จแล้ว
.. แต่อีกหลายกิจกรรม ยังคงอยู่ มีการสานต่อกันเรื่อยมา...

..การก้าวเดินต่อไป เป้นสิ่งที่ยากมากๆ นอกจากใจ และเวลาที่จะต้องทุ่มเทให้ ยังต้องลงทุนในเรื่องอื่นๆอีก

สำหรับเครือข่ายเพื่อนหนังสือ ที่ยังคงจัดกิจกรรม ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ได้ข่าวว่า มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดีขึ้น
จากเครือข่าย กลายเป็นมูลนิธิ..

.. มีเพื่อนมิตร เอาข้อมูลบางส่วนมาให้ดูกัน เลยเอามาลงให้ช่วยกันดู หากท่านใด สนใจร่วมกิจกรรม ก็สามารถติดต่อ ค้นหาใน facebook ได้
ติดต่อสอบถาม และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจได้เลย


..เป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปล่อยหนังสือ ปัน ปัญญา โดย มูลนิธิเพื่อนหนังสือ

1.ปันปัญญา ผ่านตู้หนังสือ ตู้โทรศัพท์เก่าที่ดัดแปลงมาเป็นตู้หนังสือ หรือตู้หนังสือน่ารักแบบต่างๆที่นำไปติดตั้งในชุมชน  ดูแลร่วมกับชุมชน จิตอาสารูปแบบต่างๆ โดยมีมูลนิธิเพื่อนหนังสือสนับสนุน การจัดงานและจัดหาหนังสือให้ในเบื้องต้น เป้าหมาย ชุมชนพึ่งตนเอง และจัดการตนเองสู่สังคมอุดมปัญญาได้ (ระยะประเมินผล 3 เดือน / 1 ชุมชน)

การจัดหาหนังสือ ร่วมกับองค์กรเเอกชนจัดทำกล่องกระดาษขนาดกว้าง 60 ซ.ม.ยาว 60 ซ.ม. สูง 60 ซ.ม. รวม 500 กล่อง ขอรับบริจาคหนังสือ โดยรณรงค์ "ปล่อยหนังสือ ปัน ปัญญา  หนังสืออ่านแล้ว ของท่าน คือ หนังสือใหม่ของเพื่อน " จัดวาง ที่พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ บริษัทใหญ่ๆ ห้องสมุดต่างๆ
ฯลฯ

2.กิจกรรมปล่อยหนังสือ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เครือข่ายเพื่อนหนังสือรณรงค์ให้แบ่งปันหนังสือ ส่งมอบหนังสือสู่สังคม เราปล่อยหนังสือมามากกว่า 800,000 เล่ม ร่วมกับ บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มากกว่า 6,500 ราย มีผู้รับหนังสือร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 35,000 ราย เป็นกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินต่อไปทุกเดือน
2.1 ปล่อยหนังสือร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
2.2 ปล่อยหนังสือในโครงการ "หนึงบาท ติดอาวุธทางปัญญา สร้างอาชีพ"
2.3 ปล่อยหนังสือในโครงการ "กล้า ท้า ปล่อย"
2.4 ปล่อยหนังสือร่วมกับสหกรณ์แท็กซี่ สถานีวิทยุ  ในโครงการ แท็กซี่มีหนังสือ
2.5 ปล่อยหนังสือให้คนไร้บ้าน เด็กไร้โอกาสในสังคม

3.โครงการ Book Sharing Day ปล่อยหนังสือกลางเมือง

เราเชื่อว่าสังคมต้องมีการแบ่งปัน ไม่ใช่มีแต่การแข่งขัย มูลนิธิเพื่อนหนังสือ ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันหนังสือให้เกิดขึ้นเป็นงานใหญ่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในงานเราจะระดมหนังสือจาก ทุกภาคส่วนมาแบ่งปันกัน มีกิจกรรมดนตรี เสวนา ละคร การออกร้าน ถนนศิลปะ มีหนังสือที่นำมาแบ่งปันกันฟรีๆ เป็นแสนๆเล่ม

4. สนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ
4.1 เล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด ผ่าน youtube
4.2 ปันกันอ่าน กิจกรรมในเพจมูลนิธิเพื่อนหนังสือ
4.3 เสวนาเรื่องหนังสือ (อย่างน้อยเดือนละ 1.-4 ครั้ง)
4.4 อ่านกวีบนรถไฟฟ้า  บนรถเมล์ บนเรือ ถ่ายลง youtube
4.5 ปล่อยหนังสือ โดยผู้ปล่อยนิรนาม
4.6 พี่เลี้ยงนักอ่าน โครงการ Buddy- Budder
4.7 ผลิตนิตยสาร ทำรายการทีวีเพื่อรณรงค์การอ่าน
4.8 สร้างห้องสมุด 24 ชั่วโมง , ห้องสมุด อภิชาติ ศักดิ์ชลาธร

5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดสมาคมนักอ่านฯ ที่มีบทบาทชี้นำสังคม สู่สังคมอุดมปัญญาที่มีความดี ความงาม ความจริงในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น