วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙ วัดป่าดอนใหญ่ โคราช

โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน
วัดป่าดอนใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๙

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ผ้าไตรจีวร ภัตตาหาร
น้ำปานะ และเครื่องดื่ม

ร่วมบริจาคอุปถัมภ์โครงการ ตามกำลังศรัทธา
สอบถาม โทร ๐๘๕- ๔๙๙๔๕๖๕

สอบถามและพาเด็กไปลงทะเบียน
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทำการโกนผม เตรียมบวชเณร
กำหนดการบวช อย่างน้อย ๑๕ วัน
สำหรับเด็ก ที่บวชครบกำหนด มีทุนการศึกษามอบให้ด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น