วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เราเอาชนะข้างนอกได้ แต่กลับแพ้ข้างใน

เราเอาชนะข้างนอกได้ แต่กลับแพ้ข้างใน

"มนุษย์ปัจจุบัน มีความรู้มากมาย จนสามารถผลิตสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ได้  แต่กลับมีสามัญสำนึกและวิจารณญาณน้อยลง มียารักษาโรคเพิ่มขึ้น แต่ร่างกายกลับแข็งแรงน้อยลง มีทรัพย์สมบัติมากขึ้น แต่มีเวลาหาความสุขจากมันน้อยลง
เราเอาชนะข้างนอกได้ แต่กลับแพ้ข้างใน"

นี่คือ ข้อความทีชอบ จากหนังสือ TIP edutainment essay ของ วราภรณ์ สามโกเศศ
เป็นข้อความจากหน้าที่ 34 จากหัวเรื่อง "สิ่งประดิษฐ์เลิศสุดแห่งปี"

ในเนื้อหา พูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่มีความทันสมัย ก้าวหน้ามากมาย...
.. แต่ก็เป็นอย่างที่ ผู้เขียนได้สรุปไว้ เราเอาชนะข้างนอกได้ แต่กลับแพ้ข้างใน

เพราะไม่เคยคิดที่จะให้ความสำคัญกับ "ข้างใน" มัวแต่ไปสนใจข้างนอก

..เราอยู่ในโลกทุนนิยม อยู่ในสังคมที่อยู่ใต้อิทธิพลของโฆษณาชวนเชื่อ
ใต้อิทธิพลของการตลาด ..
.. สิ่งต่างๆที่ถูกยัดเยียดใส่สมอง เลยเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่ดี

..แต่สำหรับคนที่มีความรู้ มีความรอบคอบ จะมองเห็นเปลือกนอก
มองเห็นภาพลวงตามากมาย

เราสนใจแต่ข้างนอก แต่ กลับแพ้ข้างใน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น