วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กินทิ้งกินขว้าง

กินทิ้งกินขว้าง

แม้จะพยายามสอนลูกหลาน ไม่ให้กินทิ้งกินขว้าง..
แต่เมื่อเห็นกับข้าวทุกๆวัน มีกินตลอด ไม่เคยสัมผัสกับความอดยาก ขาดแคลน..
..ไม่ว่าจะพยายามสั่งสอนยังไง..
ก็เหมือน เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา...
.. ไม่เคยจดจำ และยังคง กินทิ้งกินขว้าง.. เหมือนเดิม...

สอนยากสอนเย็นจริงๆ..

คงต้องรอให้ถึงวันที่อดยาก ขาดเงิน เงินไม่พอใช้
..ถึงจะรู้ซึ้ง...
... คงต้องสอน ให้บทเรียน ด้วยความเป็นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น