วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

กาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

ปลายปีนี้ จะมีงานสำคัญ ที่ชื่อว่า "กาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"
ถือว่า เป็นงานใหญ่ของชาว จ.กาฬสินธุ์

หลังจากช่วงกลางปี เมืองมหาสารคามจัดงานฉลอง 150 ปี ไปแล้ว คราวนี้มาถึง จ.กาฬสินธุ์กันบ้าง..

+ + +

 จ.กาฬสินธุ์จะร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานฉลอง “กาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2559 รวม 22 วัน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์
     
       โดยเบื้องต้นจะมีกิจกรรมหลักๆ คือการรำบวงสรวง ด้วยนางรำอย่างน้อย 2,222 คน การสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมวิถีถิ่นวิถีไทย มหกรรม 3 ดี มหกรรมรวมพลคนพอเพียง การกิน-ท่องเที่ยวหาดดอกเกดเขื่อนลำปาว มหัศจรรย์ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน การแสดงดนตรีโปงลาง โขน และแสงสีเสียง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปยังจุดต่างๆ ระหว่าง 22 วัน
     
       เช่น บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด สวนสาธารณะกุดน้ำกิน หาดดอกเกดเขื่อนลำปาว และศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมไม่ซ้ำกัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาใน จ.กาฬสินธุ์จำนวนมาก และทำให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และของดีของ จ.กาฬสินธุ์อีกด้วย
ที่มา http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000125884

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น