วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ใช้สมอง คิดให้มากหน่อย..

ใช้สมอง คิดให้มากหน่อย มองหาทางออก เพิ่มขึ้นหน่อย

ในยามเกิดปัญหา หลายคน รีบขอความช่วยเหลือคนอื่นก่อนเลย
ไม่คิดหาทางงออก หนทางแก้ไขปัญหาไว้บ้าง
อาจเป็นเพราะคนไทย ไม่เคยถูกสอนให้รู้สึกพึ่งตนเอง
จึงคิดที่จะพึ่งพิงแต่คนอื่น

เมื่อลูก เกิดปัญหา ก็คิดที่จะพึ่งพา พ่อแม่ ญาติพี่น้อง
แทนที่จะใช้มันสมอง คิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองซะก่อน
พยายามคิด พยายามหาทางออกให้เต็มที่เสียก่อน
ถ้าไม่พยายามคิด ก็จะเอาแต่คิดพึ่งพิง พึ่งพาคนอื่นตลอดไป

หัดคิด มองหาทางออกไว้หลายๆทาง
อนาคตไม่ลำบาก และจะเป็นคนที่รอบคอบมากขึ้นด้วย..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น