วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

สุขใจที่ได้ช่วยเหลือแนะนำ เจ้าของบริษัท

สุขใจที่ได้ช่วยเหลือแนะนำ เจ้าของบริษัท

สำหรับคนทำงาน เมื่อจะทำงานชิ้นหนึ่ง ย่อมต้องนึกถึงค่าแรง ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการ..
.. เพราะทุกคน ต้องกินต้องใช้
.. อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างบุติธรรม
.. เมื่อลงมือทำงานแล้ว ก็อยากได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม จะได้มีกำลังใจ มีเรี่ยวแรงทุ่มเททำงานให้อย่างเต็มที่

.. เมื่อเจ้าของบริษัท ต้องการให้ทำอะไร ก็ทำตามสั่ง
.. แต่หลายคน ก็เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนเกินไป
.. ในการทำงานชิ้นหนึ่ง บางคนจึงเรียกร้องให้ตัวเองได้มากที่สุด เรียกร้องให้ได้เงินที่คุ้มที่สุด สำหรับตัวเอง..
.เพราะของฟรี ไม่มีในโลก..

การเรียกร้อง เห็นแก่ตัวมากเกินไป ก็ทำให้หลายอย่าง มันเกินจริง ..
.. ต้องจ่ายแพงเกินจริง
คนที่จะต้องจ่ายเงิน เมื่อทำงานมากขึ้น ผ่านงานมากขึ้น ย่อมมีประสบการณ์ในการคัดเลือก ตัดสินใจมากขึ้น

เมื่อถึงเวลาที่ต้องคิด ตัดสินใจ ในการลงทุน เพื่อความอยู่รอดของบริษัท
..ย่อมต้องการเวลา สมาธิ และข้อมูลที่จำเป็นมากพอสมควร..

..เมื่อคนทำงานคนนึง หาไอเดีย เสนอข้อมูลให้เจ้าของบริษัท ตัดสินใจ
.. มุ่งหวัง เพื่อให้บริษัทนั้น ก้าวเดินต่อไป หลังจากที่ผ่านมา เดินไปแบบไม่เข้าเป้าหมายบ้าง เข้าเป้าบ้าง
..ขาดทุนบ้าง เจอทางตันบ้าง
..เมื่อคนทำงานคนนั้นคิด.. บริษัทก็เหมือนคนมีชีวิต ย่อมเจอปัญหา อุปสรรค
.. คนสำคัญในบริษัท จะต้องตัดสินใจแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น
.. บางที คิดคนเดียว ก็ไม่รอบคอบ หรือ ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ
.. การได้ช่วยคิดบ้าง อาจจะทำให้เรื่องยาก มันง่ายขึ้น
.. หรือ เอาไปคิดต่อยอด ได้ข้อมูลที่เอามาคิดให้รอบคอบ มากขึ้น..

เพียงแค่การเสนอไอเดีย ความคิด ไม่ทำให้คนเสนอ ขาดทุนอะไรมากมาย..
.. หากบริษัทแห่งนั้นก้าวไปอย่างมั่นคงได้ ก็อาจจะได้ร่วมงานกับบริษัทนั้น ในส่วนที่เราถนัด
.. หากไม่ได้ร่วมงานกัน ก็ถือว่า ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้าง
.. คิดในแง่บวก ก็มีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้น..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น