วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

35 อันดับวงดนตรีเพือชีวิตระดับตำนานของไทย Top of View Youtube สูงสุดในปี 2015

รวบรวมสถิติจาก 5 คลิปวิดีโอทีมีจำนวนการดูสูงสุด จากผลงานของวงดนตรีเพือชีวิตนั้นๆ

ถ้าให้หลายคนจัดอันดับ วงดนตรีเพื่อชีวิตของไทย หลายคนมีคำตอบอยู่แล้วว่า วงคาราบาว เป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับรองลงมา จะเป็น  คาราวาน มาลีฮวนนา วงซูซู  คนดานเกวียน   โฮปแฟลิมี  วงแฮมเมอร์  หลายคน หลายสื่อ ก็จะจัดอันดับประมาณนี้ล่ะ วัดจากสิ่งที่เห็น วัดจากความนิยมต่างๆ

แต่วันเวลาเปลี่ยนแปลงเสมอ ในรายการที่จัดอันดับต่างๆ อันดับยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอๆ..
.. จริงเหรอ ที่อันดับ 1 คือ วงคาราบาว .. ถ้าวัดจากยอดวิวผู้ชมใน youtube ล่ะ เพลงของคาราบาว มียอดวิวสูงสุด ไม่มีวงอื่น มียอดวิวมากกว่าจริงเหรอ แล้ว วงคาราวาน ไม่มีวงดนตรีอื่นที่มียอดวิวมากกว่า จริงหรือ..

ถ้าดูจากยอดวิวlสูงสุดจากผูชมผลงานของศิลปินแต่ละวงใน  Youtube  อันดับไม่ได้เป็นอยางนั้น
แล้วตัวเลขของจริง เท่าไหร่กันละ มาดูการจัดอันดับกันเลย

วงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของไทย วงไหนอยู่อันดับไหนกันบาง

คนดานเกวียน ,วงปุถุชน,คาราวาน, The แมลงสาบ Project, โฟลคเหนอ, วงอินโดจีน
, สะพาน, สองวัย, เลอมาน, จีวันแบนด, ดามขวาน, คาราบาว, นิรนาม,
บังกลาเทศ แบนด, บุปผาชน, โฮปแฟลิมี, วงแฮมเมอร, วงสันติภาพ,
อมตะ,โคมฉาย,มาลีฮวนนา,วงซูซู , คุรุชน,เอราวัณ, กรรมาชน, คันไถ, คีตาญชลี
ประจัญบาน, แผนดิน, ฟูนัน, สิมิลันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น