วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อย่าเอาความสุขของคนอื่นมาบั่นทอนกำลังใจตนเอง

ในยามที่เห็นคนสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว มีพลัง มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ใครเห็นก็รู้สึกดี ชื่นชม มีความสุขไปด้วย อยากให้ประสบความสำเร็จสมดังที่ตั้งใจ...
...แม้จะมีบางส่วน คิดตรงกันข้าม คิดลบ คิดร้าย รู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นคนรักใคร่สามัคคี มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน..
... แต่คิดแบบนั้น ก็บั่นทอนกำลังใจตัวเอง ในขณะที่หลายคน รู้สึกดี ชื่นชมไปด้วย จนอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง แล้วก็มุ่งมั่นทำงาน เติมพลังใจให้ตัวเอง...
... อย่าเอาความสุข ในยามที่เห็นคนสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว มีพลัง มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ใครเห็นก็รู้สึกดี ชื่นชม มีความสุขไปด้วย อยากให้ประสบความสำเร็จสมดังที่ตั้งใจ...
...แม้จะมีบางส่วน คิดตรงกันข้าม คิดลบ คิดร้าย รู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นคนรักใคร่สามัคคี มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน..
... แต่คิดแบบนั้น ก็บั่นทอนกำลังใจตัวเอง ในขณะที่หลายคน รู้สึกดี ชื่นชมไปด้วย จนอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง แล้วก็มุ่งมั่นทำงาน เติมพลังใจให้ตัวเอง...
... อย่าเอาความสุขของคนอื่นมาบั่นทอนกำลังใจตัวเอง เพราะจะแย่กว่าเดิม แต่เอามาเติมพลังใจให้ตัวเองให้ได้.. องคนอื่นมาบั่นทอนกำลังใจตัวเอง เพราะจะแย่กว่าเดิม แต่เอามาเติมพลังใจให้ตัวเองให้ได้..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น