วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เส้นทางจอมปลอมของสังคมล่มสลาย

เส้นทางจอมปลอมของสังคมล่มสลาย

ค่านิยมใหม่ๆ จากต่างถิ่น ต่างประเทศ กำลังจะเข้ามาทำลายระบบเครือญาติ ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งทำลายโครงสร้างระบบครอบครัวที่อบอุ่น

"ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้เลย มีแต่พูดตอกย้ำว่า วัฒนธรรมตะวันตก ความคิด ค่านิยม วิธีการของต่างชาตินั่น มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าไม่ทำแบบนั้น เชย ล้าสมัย แต่เคยมีใครพูดถึงมั้ยว่า ไอ้ต่างชาติ ประเทศนั้นล่ะ สภาพสังคมของบ้านนั้น วุ่นวาย สับสน มีทุกข์ร้อนมากมายขนาดไหน แม้ดูภายนอก จะมีภาพพจน์ที่ดี ศิวิไล รุ่งเรือง เศรษฐกิจดี แต่ผู้คนมีความสุขจริงหรือ"

"ไม่เคยมีหรอก ที่ใครจะพูดถึงสิ่งที่เลวร้ายของประเทศตัวเอง เราต้องค้นหา สังเกต และศึกษาเอง"

ประเด็นเล็กๆ ที่มีคนหยิบมาพูดถึง เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกัน ทำไมหนอ ถึงไม่มีการใส่ใจใฝ่รู้ ทำไมคนเราถึงเชื่อง่าย เชื่อในกระแสฟุ้งเฟ้อ เชื่อในลัทธิบริโภคนิยมป่าช้าแตก ทำไมถึงได้อยู่กับความจอมปลอมทั้งหลาย...

"สังคมไทย เป็นสังคมที่ดีงาม มีระบบเครือญาติที่อบอุ่น ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่น่าเสียดาย ที่เด็กยุคนี้ เห่อกระแสต่างชาติ ไม่สนใจเครือญาติ สนใจแต่ตัวเอง เห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบ แบบนี้ สังคมมันจะล่มสลาย"

แต่พูดไป ก็เท่านั้น เพราะสื่อทั้งหลาย เอาแต่ฉายภาพความศิวิไล สวยงามของชีวิต วัฒนธรรมบริโภคนิยมจอมปลอม

สังคมไทย คงจะเดินไปบนเส้นทางแบบนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น