วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บทเรียนสะท้อนใจ คนใช้แต่เงิน

บทเรียนสะท้อนใจ คนใช้แต่เงิน ีลูกที่พ่อแม่ คอยตามใจ หาเงินให้ใช้ตลอด จึงไม่ตั้งใจทำงาน ไม่ขวนขวาย เพียรพยายามหางาน เมื่อเงินหมด ก็ไปถอนเงินจากธนาคาร ปีแล้วปีเล่า .. .. จนมาถึงจุดหนึ่ง ที่มีเงินเหลือในบัญชีธนาคารออมสิน เพียงไม่กี่พันบาท แล้วไปกรอกใบถอนเงิน ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน สาจาในห้างโลตัส กดบัตรคิว แล้วรอเรียกตามหมายเลข .. คนที่ทำธุรกรรมก่อนหน้าเขา นับเงินปึกใหญ่ เอามาฝากเข้าบัญชี .. หลายคน เขียนใบฝากเงิน แล้วนับเงินเอาเงินเช้าบัญชี .. แต่ตัวเขาเอง กลับเขียนใบถอนเงิน เพื่อถอนเงินไปใช้ต่อ .. มองดูแล้ว ก็สะท้อนใจลึกๆ จากที่แต่ก่อน เคยมีเงินใช้มากมาย แต่ไม่เคยคิดต่อยอด ทำให้เงินงอกเงย หรือทำงาน จนมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น ถ้าคิดใหม่ ตั้งใจทำงาน ทำมาหากิน ก็จะไม่เดือดร้อน .. .. หลายคน คิดไม่ได้ เคยแต่ใช้เงินมาตลอด .. แต่ก็ยังดี ที่เขาคนนี้ ยังฉุกคิดได้บ้าง ว่า ควรจะต้องเรื่มคิด เริ่มทำอะไรบ้างล่ะ .. ดีที่ไม่เอาแต่ใช้เงินอย่างเดียว ความคิดใหม่ ก็เริ่มต้น สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในวันข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น