วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชาวไทยภูเขาเราคือคนไทย – สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ๘๐ พรรษา


*** สารคดี ในรายการวิทยุรักพ่อ


สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 5 ชาวไทยภูเขาเราคือคนไทย
บนเหนือสุดแดนสยาม พระราชินีทรงเรียกชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ว่า “ชาวไทยภูเขา” ในหลวงและพระราชินีทรงมีพระราชประสงค์ พระราชทานที่ทำกิน รวมทั้งจัดหาอาชีพต่างๆ และให้การศึกษาแก่เด็กๆ เพื่อให้อ่านเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่ได้แบ่งว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีสัญญาติอะไรเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น