วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

ใช้เวลาให้คุ้มค่าเถอะ

วันเวลาที่ผ่านไป หากลงมือทำอะไรไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ยิ่งนานวัน ก็ยิ่งผลิดอกออกผล
นานวัน ก็คอยเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งดงามเอาไว้

วันเวลาทุกนาที มีคุณค่าเสมอ
ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงมือทำเถิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น